פרס מוסקוביץ' לציונות 2009

פרס מוסקוביץ' לציונות לשנת 2009 יוענק בטקס, שייערך בירושלים, ביום ירושלים, כ"ז באייר התשס"ט, 21 במאי 2009.

ניתן להגיש מועמדות לפרס בטופס מקוון, באמצעות אתר זה בלבד, עד יום רביעי,יא' טבת התשס"ט, 7 ינואר 2009.קרן מוסקוביץ' להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה הישראלית של היום, הפועלים – תוך הקרבת רווחתם האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלאומי היהודי.
created by syntab